El Projecte Curricular

A l’Estudi d’Arts s’hi ve a aprendre música per afició, però també formem músics de vocació o com a professió. I és que al darrera de l’aprenentatge musical hi ha tot un recorregut curricular d’alt nivell pedagògic i formatiu. Durant més de 20 anys, infants i joves s’han format des de la base fins als més alts nivells reglats.L’Estudi d’Arts ha estat seleccionat com a escola vinculada al Conservatori del Liceu, l’única d’aquestes característiques al seu entorn. Això vol dir que compartim el seu pla d’estudis, un mateix ideari d’ensenyament musical i les eines pedagògiques necessàries per a un ensenyament musical amb el segell de qualitat del Conservatori del Liceu de Barcelona. En finalitzar cada etapa musical els nostres alumnes reben els Diplomes del Conservatori, que són garantia de superació de cada nivell.

Vam ser pioners en l’aplicació del Mètode Edgar Willems de llenguatge i expressió musical. Impartim cursos del Grau Professional de Música Moderna i preparem les proves d’accés a Berklee College of Music de Boston. Tot plegat amb la voluntat que viure o estudiar en un poble no fos un impediment per cursar estudis professionals de música.

El Procés Formatiu

A l’Estudi d’Arts oferim un programa de seguiment dels alumnes, amb dues avaluacions que tenen lloc al febrer i al juny i notes anuals que valoren el seu progrés a nivell individual dins del Pla d’Estudis i faciliten l’accés a la resta d’ensenyaments musicals del Conservatori del Liceu.

Els nostres alumnes són avaluats anualment i de forma continuada per professors del propi Conservatori, amb un seguiment acadèmic que representa una motivació per als alumnes i una garantia per als pares i professors que la formació musical dels alumnes està ben encaminada. Els estudis condueixen a l’obtenció de Diplomes del Conservatori del Liceu, l’única entitat arreu de l’Estat que ofereix tots els nivells de la piràmide educativa musical.

El Pla d’Estudis

Com a escola oficial vinculada al Conservatori de Música del Liceu, compartim el seu mateix projecte educatiu. Estem compromesos amb l’excel·lència educativa i amb el desenvolupament de la personalitat i de les intel·ligències múltiples a través de la pràctica musical:

  • Prioritzem l’educació en valors, a través del treball en equip, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l’esforç i la constància en l’estudi.
  • Creiem en la motivació basada en l’adquisició progressiva de competències, en la satisfacció de l’assoliment d’objectius, en el desenvolupament de la iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística.
  • Creiem que la música ha d’arribar a un màxim de població i per això potenciem la pràctica amateur i treballem per detectar i potenciar el talent de qui es vulgui encaminar a la professionalització futura, i en tots dos casos, per apassionar-nos amb la música.
  • El nostre projecte educatiu es fonamenta en un pla d’estudis dissenyat perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne/a.
  • El pla d’estudis que seguim totes les escoles vinculades està dotat dels recursos necessàries per aplicar-lo amb garanties: material didàctic, avaluació continuada dels alumnes amb notes al final de cada nivell i assignatura i amb diplomes a la fi de les diferents etapes, i formació permanent dels professors.
  • Tots els nostres alumnes participen anualment en produccions artístiques per tal d’expressar-se com a músics des del primer dia i al llarg dels diferents nivells de la seva formació musical.