• Audicions temàtiques d’història i estètica musical.
  • Projecte curricular adaptat a infants i joves amb necessitats educatives especials.
  • Classes particulars a domicili.
  • Material didàctic propi, avalat pel Conservatori de Música del Liceu.
  • Discoteca, Videoteca i Mediateca a disposició de l’alumnat.